Български фейсбук сайтове

Спецификите на мълниезащита във Варна от Диком ЕООД

Спецификите на мълниезащита във Варна от Диком ЕООД

Можем ли да се избягаме от мълния по време на буря?

Всички си спомняме онези забавни демонстрации по физика като балон, които демонстрират на децата. Наелектизиран балон вследстие на интензивно натъркване с вълнена кърпа до получаване на отрицателен заряд привлича положително заредената консервна кутия. Подобна е ситуацията, когато от отрицателно заредената долна част на мълниеносния облак протича електричество към положително заредената земна повърхност и обекти върху нея. Разрушителната сила на мълнията се дължи на електрическия и заряд, който може да достигне до няколко хиляди ампера и да покачи температурата до 200-300 градуса по Целзий.

Трябва да се има предвид, че не само покосеният обект, но и пространството около него е застрашено от вторични прояви на мълнията и последствия, до които води като пожари, срутвания, човешки жертви, образуване на кълбовидни мълнии, технически поражения, материални щети и др. Единственият адекватен начин да се предпазите от действието на мълниите е надеждна мълниезащитата във Варна от Диком на mylniezashtita.eu, съобразена със спецификите на обекта и действащите разпоредби в страната.

Спецификите на мълниезащита във Варна от Диком ЕООД

От Диком ЕООД са приели за своя мисия да проектират и монтират мълниезащитата с цел максимална сигурност за живота и имуществото. Когато говорим за мълниезащитата на дадена сграда, трябва да имаме предвид редица условия за това какъв тип мълниезащита е най-подходяща. Конвенционалната мълниезащита се изпълнява по три основни метода- метод на ъгъла, на въртящата сфера и на мрежата. Активната мълниезащита се характеризира с действие към мълнията още преди да е достигнала приемника, което позава и името на самите устройства за активна мълниезащита- мълниеприемници с изпреварващо действие. Активните мълниеприемници имат йонизираща глава, която отчита промените в околната среда по време на буря и изпраща възходящ лидер към нискодящия лидер от облака и неутрализира мълнията на разстояние до 300 м. над мълниеприемника.

Много често се използват съчетание от двата типа мълниезащита за по-високо ниво на защита. Кой вид мълниезащита да изберете се влияе от конкретните особености на защитавания обект и професионалното мнение и подход са абсолютно задължителни, ако желаете да изграждането и обновяването на мълниезащитата да бъде инвестиция, която да ви се отплаща в продължение на години.
С мълниезащитата на Диком ЕООД можете да сте сигурни и спокойни за собствената си безопасност и тази на имуществото ви. От фирмата предлагат професионално проектиране и изпълнение на мълниезащита, съобразена с действащите разпоредби на ниски цени с безкомпромисно качество.